Tuesday, 1 September 2015

«Սիրո տարբեր նվագներ» ներկայացում

Դրվագներ «Սիրո տարբեր նվագներ» ներկայացումից
Պիեսի հեղինակ` Զորայր Խալափյան,
 Բեմադրությունը` Արմեն Էլբակյանի
Էդգար Էլբակյանի անվան դրամայի և կոմեդիայի թատրոն
No comments:

Post a Comment