Thursday 22 October 2015

«Քրեական ընթերցվածք»


«Քրեական ընթերցվածք» ("Pulp Fiction", 1994, ԱՄՆ)
Ռեժիսոր՝ Քվենտին Տարանտինո
Դերերում՝ Ջոն Տրավոլտա, Սեմյուել Լ. Ջեքսոն, Բրյուս Ուիլիս, 
Ումա Թուրման, Թիմ Ռոթ: 
No comments:

Post a Comment