Friday 5 June 2015

«Մեր ժամանակի հերոսը» ներկայացում


 
Դրվագներ «Մեր ժամանակի հերոսը» ներկայացումից
Ըստ Մ.Յու. Լերմոնտովի համանուն ստեղծագործության
Բեմադրիչ-ռեժիսոր՝ Ելենա Չերնոյ
Պրեմիերան՝ 2008թ.
Սանկտ Պետերբուրգի Պուշկինյան պետական թատերկան կենտրոն
No comments:

Post a Comment