Thursday, 18 June 2015

«Թակելով երկնքի դռները»

«Թակելով երկնքի դռները» ("Knockin' on Heaven's Door", 1997թ. Գերմանիա)

Ռեժիսոր՝ Թոմաս Յան
Դերերում՝ Թիլ Շվայգեր, Յան Յոզեֆ Լիֆերս
No comments:

Post a Comment