Monday, 6 July 2015

«Լետոն և իր երեխաները՝ Ապոլլոնն ու Դիանան»


Ուիյլամ Հենրի Ռայնհարթ «Լետոն և իր երեխաները՝ Ապոլլոնն ու Դիանան», 1871-74թթ..
Մետրոպոլիտեն թանգարան, Նյու Յորք

No comments:

Post a Comment