Tuesday, 22 September 2015

«Գիրք ծաղկանց»


«Գիրք ծաղկանց»՝ միմոդրամա 1 գործողությամբ
Մնջախաղի պետական թատրոն
Բեմադրությունը` ըստ Դ.Դեմիրճյանի
Բեմադրիչ` Ժիրայր Դադասյան 
Գիրք` Յուրի Կոստանյան
Փոքրիկ պոետ` Նաիրա Եդիգարյան

No comments:

Post a Comment