Thursday, 5 November 2015

«Սնանկը» ներկայացում

Դրվագներ «Սնանկը» ներկայացումից
Ըստ Ա.Ն. Օստրովսկու համանուն կատակերգության 
Տոմսկի դրամատիկական թատրոն, 2011թ.:
No comments:

Post a Comment