Thursday, 26 November 2015

«Վենետիկի վաճառականը»«Վենետիկի վաճառականը» (ըստ Շեքսպիրի համանուն պիեսի)
Բեմադրիչ-ռեժիոսր՝ Շոն Բրեննի
Բենշի թատրոն, Քալիֆորնիա, 2012թ.

No comments:

Post a Comment