Saturday, 11 June 2016

Ֆերդինանդո Անդրեինի «Պրիմավերա» («Գարնան այլաբանություն»)Ֆերդինանդո Անդրեինի «Պրիմավերա» («Գարնան այլաբանություն»)
Մարմար, 19-րդ դար

No comments:

Post a Comment