Friday 12 August 2016

«Շակոնն»


Դրվագներ «Շակոնն» բալետային ներկայացումից
Ըստ Ք.Վ. Գլյուկի «Օրփեոս և Էվրիդիկե» օպերայի
Խորեոգրաֆ՝ Ժորժ Բալանշին
«Նյու Յորք Սիթի բալետ», ԱՄՆ
Պրեմիերան՝ 1976թ. հունվարի 22

No comments:

Post a Comment