Wednesday 12 October 2016

«Թշնամիներ. սիրո պատմություն»


Հատված «Թշնամիներ. սիրո պատմություն» ներկայացումից
Ըստ հրեա գրող Իսաակ Բաշեվիս-Սինգերի ստեղծագործության
Ռեժիսոր՝ Եվգենի Արյե
Գեշեր թատրոն, Իսրայել
No comments:

Post a Comment