Wednesday, 30 July 2014

«Ճերմակ անուրջներ»

«Ճերմակ անուրջներ» (1985թ.,Վ. Թոթովենցի «Աղավնիներ» պատմվածքի մոտիվներով)
Սցենարի հեղինակներ` Ս. Ալաջաջյան Հ. Մալյան
Ռեժիսոր` Ս. Իսրայելյան
Կոմպոզիտոր` Տ. Մանսուրյան
Դերերում` Սոս Սարգսյան, Հ. Ալավերդյան Ժ. Ավետիսյան, Ռ. Արոյան, Գ. Նովենց և այլք:

No comments:

Post a Comment