Monday, 23 February 2015

Ջոզեֆ Մելլորդ Ուիլյամ Թյորներ «Ձնաբուք»

Ջոզեֆ Մելլորդ Ուիլյամ Թյորներ
«Ձնաբուք» (անգլ.` ''Snow Storm: Steam-Boat off a Harbour's Mouth''), 1842 թ.
Թեյթ թանգարան, Լոնդոն

No comments:

Post a Comment