Thursday, 17 September 2015

«Հին աստվածներ» ներկայացում«Հին աստվածներ» ՝ բեմադրված ըստ Լևոն Շանթի համանուն պիեսի:
Երևանի՝ Գ. Սունդուկյանի անվան թատրոն:
Բեմադրությունը` Վահե Շահվերդյանի:
Վանահայր` Լորենց Առուշանյան, Արմեն Մարության
Աբեղա` Տիգրան Ներսիսյան
No comments:

Post a Comment