Friday, 29 January 2016

«Զոհաբերություն»


«Զոհաբերություն»  (1986թ., Շվեդիա, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա)
Ռեժիսոր՝ Անդրեյ Տարկովսկի
Դերերում՝ Էռլանդ Յուզեֆսոն, Սյուզեն Ֆլիտվուդ, Ալլան Էդվալ: 


No comments:

Post a Comment