Tuesday, 31 May 2016

«Կորսար»

Դրվագներ «Կորսար» բալետային ներկայացումից
Երգահաններ՝ Ա. Ադան, Լ. Դելիբ, Ռ. Դրիգո, Ց. Պունի
Խորեոգրաֆներ՝ Ժ. Պեռո, Մ. Պետիպա
Ըստ Ջ. Բայրոնի համանուն պոեմի
Միխայլովսկի թատրոն, Սանկտ Պետերբուրգ
Պրեմիերան՝ 2015թ. սեպտեմբերի 8 
No comments:

Post a Comment