Sunday, 15 May 2016

«Փոթորիկ»


«Փոթորիկ» (ըստ Ուիլյամ Շեքսպիրի համանուն պիեսի)
Գլոբուս թատրոն, Լոնդոն, 2016թ. 
Բեմադրիչ ռեժիսոր՝ Դոմինիկ Դրոմգուլ


No comments:

Post a Comment