Tuesday, 14 June 2016

Ջ. Մ. Ուիլյամ Թյորներ «Հրդեհ Լորդերի և Համայնքների պալատներում»

Ջոզեֆ Մելորդ Ուիլյամ Թյորներ «Հրդեհ Լորդերի և Համայնքների պալատներում» 
1834-35թթ., Ֆիլադելֆիայի Արվեստի թանգարան

No comments:

Post a Comment