Sunday, 9 October 2016

Պերսևսը Աթենասին է հանձնում Մեդուզայի գլուխըՀին հունական կերպարվեստ 
Պերսևսը Աթենասին է հանձնում Մեդուզա Գորգոնայի գլուխը (որն արտացոլվում է վահանի վրա)
Մ.թ.ա. 400-385թթ.

No comments:

Post a Comment