Sunday 21 June 2015

«Լարովի նարինջ»

«Լարովի նարինջ» ("A Clockwork Orange", 1971թ. Մեծ Բրիտանիա, ԱՄՆ)
Ռեժիսոր` Սթենլի Կուբրիկ
Դերերում` Մալքոլմ ՄաքԴաուել, Պատրիկ Մեգի, Մայքլ Բեյտս

No comments:

Post a Comment