Friday, 13 November 2015

«Արյունոտ հարսանիք» ներկայացում


Դրվագներ «Արյունոտ հարսանիք» ներկայացումից՝ ըստ Ֆ.Գ. Լորկայի համանուն պիեսի 
Բեմադրիչ-ռեժիսոր՝ Խուան Կարլոս Խենե
Սելսիտ թատրոն, 2011թ.
No comments:

Post a Comment