Sunday 14 February 2016

«Սիրային տրամադրություն»

«Սիրային տրամադրություն» ("Fa yeung nin wa", 2000թ., Հոնկոնգ, Չինաստան)
Ռեժիսոր՝ Վոնգ Կար-Վայ
Դերերում՝ Մեգգի Չուն, Տոնի Լյուն Չու Վայ


No comments:

Post a Comment