Tuesday 29 March 2016

«Կարմիր անապատ»

«Կարմիր անապատ» ("Il deserto rosso", 1964թ., Իտալիա, Ֆրանսիա)
Ռեժիսոր՝ Միքելանջելո Անտոնիոնի
Դերերում՝ Մոնիկա Վիտտի, Ռիչարդ Հարիս:

No comments:

Post a Comment