Sunday, 21 June 2015

«Աննա Բոլեյն» ներկայացում
Դրվագներ  Հովարդ Բրենտոնի «Աննա Բոլեյն» ներկայացումից

Բեմադրիչ-ռեժիսոր՝ Ջոն Դավ
Շեքսպիրի «Գլոբուս» թատրոն
No comments:

Post a Comment