Sunday 10 May 2015

Ռոմեն Ռոլան

«Ալեկոծված հոգու համար լավագույն դեղամիջոցն այդ հոգուն ձեռք չտալն է, որպեսզի նրա հատակն աստիճանաբար ծածկվի ավազով» («Հմայված հոգին»):

No comments:

Post a Comment